MiniK同好會回官網

   
 

◎ 降低為升等所需的經驗值

隨著降低升等所需的經驗值,讓角色快速成長!讓玩家們更快速地養成角色,另外也同時更新針對高等級玩家的內容,將會變為「升級後持續進行的遊戲」, 而不是「只為升級而進行的遊戲」!

一般怪物經驗值

Level 差異

經驗值獲得量

14

40

13

40

12

50

11

60

10

140

9

135

8

130

7

125

6

120

5

115

4

110

3

105

0

100

-1

100

-6

95

-11

90

-16

85

-21

60

-26

35

-31

10

-32

10

 

一般怪物掉寶率

Level 差異

掉寶率

17

50

16

50

13

60

10

70

7

80

4

90

0

100

-4

90

-7

80

-10

70

-13

60

-16

50

-17

50

* BOSS怪物通通設定為 100%

 回首頁